Van Mankement tot Talent
0
Winkelwagen
€ 0,00

Overgenomen uit map Leerzorg: "Eerste hulp bij leerstoornissen en problemen bij het leren". 

 

Deze leerlingen kunnen opvallen door…

Leerlingen met ADD vertonen een gebrek aan concentratie en volgehouden aandacht. Hun denken verloopt chaotisch. Het zijn stille prutsers die niet altijd opvallen in de klas.

ADD komt vaak samen voor met dyslexie/dysorthografie/dyscalculie/dyspraxie en ADHD.

 
Mogelijk zwakke kanten Mogelijk sterke kanten
Aandachtstekort
▢ Verstrooidheidfouten, onvoldoende aandacht voor details;
▢ Moeite om aandacht bij taken of spel te houden;
▢ Niet lijken te luisteren;
▢ Aanwijzingen niet opvolgen
▢ Er niet in slagen werk af te maken of verplichtingen na te komen;
▢ Moeite met het organiseren van taken en activiteiten;
▢ Vermijden van taken die een langdurige geestelijke inspanning vereisen;
▢ Afgeleid worden door allerlei onbelangrijke dingen;
▢ Vaak dingen kwijtraken;
▢ Vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden.

Vergeetachtigheid
▢ Vaak iets vergeten;
▢ Namen van mensen vergeten;
▢ Specifieke domeinkennis niet kunnen onthouden;
▢ Moeite met tafels.

Kennisopbouw 
▢ Onvoldoende kennis opbouwen (vooral gevolgen voor Frans en wiskunde);
▢ Opvallend veel spellingfouten;
▢ Opvallend veel rekenfouten;
▢ Veel ‘domme’ fouten ondanks goed inzicht.
`Rijke fantasie of creativiteit
▢ Goede ideeën;
▢ Veel associaties;
▢ Rijk beelddenken.

Gevoelig en sociaal
▢ Groot inlevingsvermogen;
▢ Passen zich gemakkelijk aan;
▢ Flexibel;
▢ Open voor anderen.

 

Wat moet je vooral doen en wat niet?

 
Do's Dont's
Accepteren
 Moedig de leerling aan als hij/zij het goed doet.
 Toon dat je het positieve ook opmerkt. 

Stimuleren en begeleiden
 Geef korte en duidelijke instructies.
 Geef één opdracht tegelijk.
 Maak oogcontact en geef directe feedback.
 Werk met een chronometer of keukenwekker om de tijd te beperken.
 Alleen strikt nodige materiaal op bank, bijvoorbeeld: bij taalvakken geen passer en geodriehoek op de bank.
 Leer kernwoorden markeren. Vat de hoofdzaken samen.
 Stimuleer om geheugenkaarten te gebruiken. 

Compenseren
 Laat de leerling een oorbeschermer dragen bij toetsen en taken.
 Laat de leerling gebruik maken van het materiaal van de klas (passer, atlas…) als hij/zij weer iets vergeten is (met meerdere leerlingen hetzelfde materiaal gebruiken nodigt uit tot spelen en praten).
 Voorzie een perforator en een nietjesmachine in de klas, zodat losse bladeren dadelijk kunnen geordend worden.
Begeleiding en aanpak
 Complexe opdrachten geven.
 Overladen met ‘woord’instructie.
 Verwachten dat zij iets onthouden als zij het niet meteen noteren.

Straffen
 Punten aftrekken als een taak niet tijdig wordt afgegeven zonder extra aandacht hoe tijdig iets afgeven.
 Boos worden bij vergeetachtigheid zonder extra hulp om niet meer te vergeten. 

Materiaal
 Teksten met onoverzichtelijke lay-out. 
 Cursussen op veel losse bladen en in verschillende mappen.

 

Download hier de volledige fiche

 

 

Eureka Leuven een waaier van organisaties

    • Uitgebreide databank met artikels, praktische tips, praktijkvoorbeelden en recensies.
    • Agenda met informatieavonden, studiedagen, navormingen.
    • Gratis maandelijkse e-nieuwsbrief.
    • Film: Ik Heet niet Dom
  • Eureka ADIBib maakt leer- en werkboeken van het onderwijs digitaal beschikbaar  voor leerlingen met beperkingen in de schriftelijke communicatie.
  • Leesvoor.vlaanderen verdeelt GRATIS voorleessoftware Voor alle kinderen met een lees- en/of schrijfbeperkingOver ons

Eureka Onderwijs
Diestsesteenweg 722
3010 Kessel-Lo

Diagnostiek, inschrijvingenschool:
test@eurekaleuven.be
Vakantiecursussen:
boekhouding@eurekaleuven.be
Schoolwerking:
school@eurekaleuven.be

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Powered by CCV Shop