Van Mankement tot Talent
0
Winkelwagen
€ 0,00

Overgenomen uit map Leerzorg: "Eerste hulp bij leerstoornissen en problemen bij het leren".

 

Deze leerlingen kunnen opvallen door…

Leerlingen met dyslexie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met lezen en met spelling. De fouten die zij maken lijken op verstrooidheidsfouten. Bijvoorbeeld: ‘kineren’ in plaats van ‘kinderen’ schrijven. Zij lezen hun vragen dikwijls verkeerd en antwoorden dan ook fout of onvolledig. Bij vreemde talen geeft dit heel wat problemen.

Mogelijk zwakke kanten Mogelijk sterke kanten:
Aandacht en concentratie
▢ Concentratieproblemen
▢ Verhoogde afleidbaarheid
▢ Vergeetachtigheid en verstrooidheid 

Oriëntatie in tijd en ruimte
▢ Moeilijk klok lezen;
▢ Zwak gevoel voor tijd en ordening in tijd;
▢ Weg vinden, begrippen links, rechts, voor, na, boven, onder zijn moeilijk.

Motorische vaardigheden
▢ Moeizaam en moeilijk leesbaar geschrift;
▢ Onhandigheid;
▢ Orde en structuur;
▢ Taken vergeten;
▢ Agenda onvolledig ingevuld;
▢ Moeilijk orde houden, allerlei dingen verliezen. 

Geheugen 
▢ Problemen met onthouden van losse, op zichzelf staande gegevens;
▢ Problemen met complexe opdrachten
▢ Afspraken en spullen vergeten.

Sociale vaardigheden
▢ Weinig zelfvertrouwen, emotionele of sociale problemen, gedragsproblemen.
Geheugen
▢ Uitstekend lange termijngeheugen als het gaat om ervaringen, locaties en gezichten. 

Creatief problemen oplossen
▢ Meerdere aspecten van een probleem tegelijk zien
▢ Levendige verbeelding
▢ Creatief in het bedenken van oplossingen aanleg voor kunst, drama, muziek, sport, verhalen vertellen, verkopen, zaken doen, ontwerpen, bouw of techniek.

Visueel-analytische vaardigheden
▢ Snel zien hoe iets (bijvoorbeeld een gebouw of een wiskundig probleem) is opgebouwd, hoe het in elkaar zit;
▢ Een groot geheel makkelijk opsplitsen in de delen waaruit het is opgebouwd.

Ruimtelijke vaardigheden
▢ Sterk in driedimensionaal denken (een voorwerp dat ze maar van één kant zien, als het ware in hun hoofd van alle kanten bekijken).

Sociale vaardigheden
▢ Begrip voor problemen van anderen;
▢ Groot doorzettingsvermogen.

 

Wat moet je vooral doen en wat niet?

Deze leerlingen kunnen opvallen door…

Do's Dont's
Accepteren
Aanvaard dat de leerling een probleem heeft en toon je begrip. Laat voelen dat je gelooft in de leerling. 

Stimuleren en begeleiding
 Motiveer en leg nadruk op talenten!
 Structureer de leerstof en het leergedrag.
 Leer kernwoorden markeren. Vat de hoofdzaken samen.
 Gebruik heldere taal en geef duidelijke opdrachten!
 Varieer in visuele, motorische, auditieve aanbieding.
 Doe aan ‘preteaching’.
 Leer de leerling ‘hulp’ te vragen.
 Controleer regelmatig de agenda. 
 Gebruik overzichtelijke teksten (let op contrast, lettertype en interlinie, duidelijke alinea’s, besluit bovenaan en op één pagina). 
 Stimuleer ‘herhalen’. (Spreid bvb. woordenschat leren in agenda over verschillende dagen.)
 Gebruik bij woorden en teksten afbeeldingen of tekeningen. 

Compenseren
 Sta alle hulpmiddelen toe die de ‘zelfredzaamheid’ vergroten. Laptop, rekenmachine, strategiekaarten.
 Stimuleer gebruik van software en overhoorprogramma’s.
 Digitale woordenboeken.
 Leer werken met tekstverwerking en spellingcontrole.
 Geef meer tijd (min. 30%) bij toetsen.
 Lees opdrachten voor, overhoor mondeling.
 Schema’s en geheugensteuntjes bieden.
 Bied instructie stap voor stap aan.
 Vraag ingesproken boeken = ADIBoeken. 

Dispenseren (vrijstellen):
 Geef vrijstelling van bepaalde eisen, bijvoorbeeld: ‘geen spellingfouten tellen’.
 Laat minder oefeningen maken
Begeleiding en aanpak
Spellingfouten aanrekenen.
 Veel tekst laten overschrijven van het bord.
 Onvoorbereid hardop laten lezen.
 Meerdere opdrachten tegelijk geven.
 Lange schrijfopdrachten geven.
 Grote toetsen kort van tevoren aankondigen.
 Alleen schriftelijk overhoren.
 Dictees laten meedoen ver boven het niveau.
 Toetsen laten leren uit schriften of nota’s die niet gecorrigeerd zijn. 

Taalgebruik
 Lange en complexe instructies geven.
 De leerstof alleen uitleggen in de vreemde taal. Zo weet de leerling gegarandeerd niet wat hij moet kennen. 
 Zeggen of schrijven: ‘Je hebt niet geleerd’. Wel: ‘Vraag hoe hij of zij iets gedaan of geleerd heeft’. 

Gedrag
 Zware sancties stellen als de leerling te laat komt of iets vergeten is.
 Verwachten dat de leerling zelfstandig kan plannen.
 De leerling vergelijken met zijn klasgenoten. 

Materiaal
 Teksten met onoverzichtelijke lay-out.
 Een onduidelijke kopie geven.
 Geschreven opgaven of toetsen. Wel: ‘getypt en overzichtelijk’. 
 Cursus op veel losse bladen en in verschillende mappen.
 

Vakken die problemen kunnen geven:

Talen: Opdrachten niet verstaan, moeite met spraakkunst

Rekenen/wiskunde: Moeite met nieuwe leerstof en algoritmen

Plastische en lich. opvoeding, muziek: Weinig verbeelding, nood aan extra structuur

Examens en toetsen: Blokkeren, de helft niet oplossen, psychosomatische klachten

 

 

Download hier de volledige fiche


 

 

Eureka Leuven een waaier van organisaties

    • Uitgebreide databank met artikels, praktische tips, praktijkvoorbeelden en recensies.
    • Agenda met informatieavonden, studiedagen, navormingen.
    • Gratis maandelijkse e-nieuwsbrief.
    • Film: Ik Heet niet Dom
  • Eureka ADIBib maakt leer- en werkboeken van het onderwijs digitaal beschikbaar  voor leerlingen met beperkingen in de schriftelijke communicatie.
  • Leesvoor.vlaanderen verdeelt GRATIS voorleessoftware Voor alle kinderen met een lees- en/of schrijfbeperkingOver ons

Eureka Onderwijs
Diestsesteenweg 722
3010 Kessel-Lo

Diagnostiek, inschrijvingenschool:
test@eurekaleuven.be
Vakantiecursussen:
boekhouding@eurekaleuven.be
Schoolwerking:
school@eurekaleuven.be

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Powered by CCV Shop