Van Mankement tot Talent
0
Winkelwagen
€ 0,00

Overgenomen uit map Leerzorg: "Eerste hulp bij leerstoornissen en problemen bij het leren".

 

Deze leerlingen kunnen opvallen door…

Leerlingen met ontwikkelingsdyspraxie (DCD - coördinatie-ontwikkelingsstoornis) hebben opvallende en blijvende moeilijkheden met (fijne en grove) motorische vaardigheden. Moeizaam en moeilijk leesbaar geschrift. Onhandigheid, knoeien met eten, langzaam bij omkleden. Moeite met turnen en balspelen. Moeite met evenwicht, reactievermogen.

Mogelijk zwakke kanten Mogelijk sterke kanten
Aandacht en concentratie
▢ Verhoogde afleidbaarheid.

Oriëntatie in tijd en ruimte
▢ Moeilijk klok lezen;
▢ Zwak gevoel voor tijd en ordening in tijd;
▢ Weg vinden, begrippen links, rechts, voor, na, boven, onder zijn moeilijk.

Visueel ruimtelijke vaardigheden 
▢ Moeite met constructies;
▢ Zwak in ‘driedimensionaal’ voorstellen.

Orde en structuur
▢ Moeilijkheden om taken te plannen;
▢ Agenda onvolledig ingevuld. 

Geheugen
▢ Problemen met onthouden van losse, op zichzelf staande gegevens;
▢ Problemen met complexe opdrachten;
▢ Afspraken en spullen vergeten.

Spreken
▢ Soms problemen met articulatie, bepaalde lettervolgorde en vloeiendheid bij het spreken. 

Sociale vaardigheden
▢ Soms onvolwassen gedrag en overdreven emoties;
▢ Gedragsproblemen.
Geheugen
▢ Uitstekend lange termijngeheugen als het gaat om ervaringen.

Verbale vaardigheden
▢ Vlot taalgebruik;
▢ Goede woordenschat.

Sociale vaardigheden
▢ Groot doorzettingsvermogen;
▢ Inlevingsvermogen.

 

Wat moet je vooral doen en wat niet?

Do's Dont's
Accepteren
 Aanvaard dat de leerling een probleem heeft en toon begrip. Laat voelen dat je gelooft in de leerling. 

Stimuleren en begeleiding
 Motiveer en leg nadruk op talenten!
 Structureer de leerstof en het leergedrag.
 Leer kernwoorden markeren. Vat de hoofdzaken samen.
 Gebruik heldere taal en geef duidelijke opdrachten!
 Leer de leerlinge ‘hulp’ te vragen.
 Controleer regelmatig de agenda.
 Zorg dat alleen het nodige schrijfmateriaal op de bank ligt. 

Compenseren
 Sta alle hulpmiddelen toe die de ‘zelfredzaamheid’ vergroten. Laptop, rekenmachine, strategiekaarten.
 Laat een liniaal/geodriehoek gebruiken met een handgrip of antislipstrip.
 Gebruik voor cijferen en wiskunde ruitjespapier: dit vergemakkelijkt het onder elkaar schrijven van cijfers.
 Leer werken met tekstverwerking en spellingcontrole.
 Geef meer tijd (min. 30%) bij taken en toetsen.
 Bied schema’s en geheugensteuntjes.
 Bied instructie stap voor stap aan. 

Dispenseren (vrijstellen) 
 Geef vrijstelling van bepaalde eisen (bvb. geen spellingfouten tellen, afwijkingen tot 3 à 4 mm. bij het tekenen tolereren).
 Laat minder oefeningen maken.
 Geef een vervangingsopdracht bij sportactiviteiten als het sporten voor veel hilariteit bij de andere leerlingen zorgt en de leerling dit niet aan kan.
 Dwing de leerling ook niet om bijvoorbeeld mee te dansen met het schoolfeest, maar laat hem aankondigen.
Begeleiding en aanpak
 Spellingfouten aanrekenen lange schrijfopdrachten geven.
 Veel tekst laten overschrijven van het bord.
 Meerdere opdrachten tegelijk geven.
 Lange schrijfopdrachten geven.
 Grote toetsen kort van tevoren aankondigen.
 Alleen schriftelijk overhoren.
 Dictees laten meedoen ver boven het niveau.
 Toetsen laten leren uit schriften of nota’s die niet gecorrigeerd zijn. 

Taalgebruik
 Lange en complexe instructies geven.
 Zeggen of schrijven: ‘Je hebt niet geleerd.’ Wel: ‘Vraag hoe hij of zij iets gedaan of geleerd heeft.’ 

Gedrag
 Zware sancties stellen als de leerling te laat komt of iets vergeten is.
 Verwachten dat de leerling zelfstandig kan plannen.
 De leerling vergelijken met zijn klasgenoten. 

Materiaal
 Teksten met onoverzichtelijke lay-out.
 Een onduidelijke kopie geven.
 Geschreven opgaven of toetsen (wel getypt en overzichtelijk). 
 Cursus op veel losse bladen en in verschillende mappen.

 

 

Vakken die problemen kunnen geven:

Nederlands: Moeizaam overschrijven, veel overschrijffouten, spellingproblemen (concentratie voor lettervorming en -verbindingen vraagt alle energie)

Wiskunde: Tafels en eenvoudige bewerkingen niet automatiseren, gebruik van materialen (gradenboog, passer) en schetsen of tekenen van figuren is moeilijk,
                        problemen met ‘lezen’ van ruimtelijke figuren, voorstellingen, indelingen, enz.

Vreemde talen: Zinsbouw en zinsontleding kunnen problemen geven

Aardrijkskunde: Kaart lezen, oriëntatie, reliëfvoorstellingen

Lich. opvoeding: Oefeningen met snelle opeenvolgingen, evenwicht, coördinatie

 

 

Download hier de volledige fiche


 

Eureka Leuven een waaier van organisaties

    • Uitgebreide databank met artikels, praktische tips, praktijkvoorbeelden en recensies.
    • Agenda met informatieavonden, studiedagen, navormingen.
    • Gratis maandelijkse e-nieuwsbrief.
    • Film: Ik Heet niet Dom
  • Eureka ADIBib maakt leer- en werkboeken van het onderwijs digitaal beschikbaar  voor leerlingen met beperkingen in de schriftelijke communicatie.
  • Leesvoor.vlaanderen verdeelt GRATIS voorleessoftware Voor alle kinderen met een lees- en/of schrijfbeperkingOver ons

Eureka Onderwijs
Diestsesteenweg 722
3010 Kessel-Lo

Diagnostiek, inschrijvingenschool:
test@eurekaleuven.be
Vakantiecursussen:
boekhouding@eurekaleuven.be
Schoolwerking:
school@eurekaleuven.be

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Powered by CCV Shop