Van Mankement tot Talent
0
Winkelwagen
€ 0,00

Overgenomen uit map Leerzorg: "Eerste hulp bij leerstoornissen en problemen bij het leren". 

 

Deze leerlingen kunnen opvallen door…

Leerlingen met NLD (Niet verbale LeerStoornis) hebben zwakke motorische, probleemoplossings-, sociale en non-verbale vaardigheden. Ruim 65% van de communicatie vindt non-verbaal plaats. De leerling met NLD kan deze signalen moeilijk interpreteren en voor zichzelf toepassen. Moeilijkheden met ruimtelijk inzicht, fijne motoriek, visuele informatie, vrienden maken en zelfredzaamheid.

Mogelijk zwakke kanten Mogelijk sterke kanten
Visueel ruimtelijke vaardigheden
▢ Problemen met weg vinden op school, besef van tijd
▢ Moeite met het houden van overzicht
▢ Problemen met herkenning en organisatie van visueel - ruimtelijke informatie 

Waarnemen en aandacht
▢ Moeite met verbanden leggen 

Cognitief 
▢ Weinig aandacht voor visuele en tactiele informatie
▢ Zwak inzicht in oorzaak – gevolg, tekstbegrip
▢ Zwak probleemoplossend vermogen en zwak gebruik van strategieën
▢ Moeite met flexibel denken
▢ Weinig systematische aanpak 

Motorische vaardigheden
▢ Houterig, traag
▢ Moeizaam en moeilijk leesbaar geschrift
▢ Zwak evenwicht 

Sociale vaardigheden
▢ Non-verbale signalen (gebaren en gelaatsuitdrukkingen) worden niet begrepen
▢ Moeite om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden
▢ Moeilijke relatie met leeftijdsgenoten
▢ Weinig sociaal inlevingsvermogen
Verbale vaardigheden
▢ Vlug en vlot praten en lezen
▢ Zeer rijke woordenschat 

Geheugen
▢ Verbaal geheugen: zinnen letterlijk onthouden.
▢ Geheugen voor parate kennis, rijtjes en reeksen 

Automatiseren
▢ Eens geautomatiseerd: heel vlot technisch lezen en spellen.

Aandacht
▢ Concentratie en aandacht: auditief en verbaal 

Muzikale aanleg
▢ Absoluut gehoor

Wat moet je vooral doen en wat niet?

Do's Dont's
Accepteren
 Aanvaard dat de leerling veel vragen stelt.
 Respecteer de behoefte aan routinematig en soms 'slaafs' gedrag. 

Begeleiding
 Respecteer een evenwicht tussen empathie en het bewaren van afstand.
 Let niet alleen op wat de leerling zegt, maar vooral wat de leerling doet. Geef veel oefeningen
 Bied instructie (verbaal) stap voor stap aan. Controleer begrip.
 Leer te vragen wat de ander bedoelt.
 Bereid voor op veranderingen.
 Ondersteun in conflictsituaties.
 Wees beducht voor ‘pesten’.
 Maak verwachtingen expliciet en verbaal kenbaar.
 Leer met humor omgaan en relativeren. 

Compenseren
 Geef een A4 met een voorinstructie van de lesstof. Geef een kopie zonder plaatjes.
 Laat gebruik maken van hulpmiddelen: laptop, rekenmachine, strategiekaarten enz.
 Geef extra tijd.
 Overhoor mondeling en stel ook feitenvragen.
 Beperk de omvang van de taak.
 Kijk nota’s regelmatig na of geef kopietjes.
 Help om de spullen en nota’s op orde te houden (mappen, balkjes, kleuren, enz.) 

Dispenseren
 Laat bepaalde leerinhouden overslaan. 

Remediëren
 Leer handelingen verbaal te ondersteunen. 
 Leer strategieën aan. 
 Geef stappenplannen voor de diverse vakken.
 Maak samen een foutenanalyse en leer zoeken naar de juiste oplossing (terug regels erbij nemen, enz.). Laat dit ook verwoorden.
Begeleiding
 Aannemen dat de leerling de uitleg begrijpt.
 Onvoorspelbaar gedrag tonen.
 Veel tekst laten overschrijven van het bord.
 Uitsluitend visuele instructie geven.
 Lange schrijfopdrachten geven.
 Verplichten altijd aan spel/sport mee te doen. Wel: ‘Zoek naar zinvolle activiteiten’.

Taalgebruik
 Gebruik van figuurlijke taal, woordgrapjes, ironische opmerkingen, enz.
 In discussie gaan. 

Gedrag
 Behandelen als de andere klasgenoten.
 Dwingen tot sociaal gedrag.
 Zware sancties stellen als de leerling te laat komt.
 Verwachten dat ze non-verbale seintjes begrijpen. Wel: ‘Kijk niet alleen boos maar zeg dat je boos bent’.
 Sociaal inlevingsvermogen verwachten.
 Ruimtelijk-visueel materiaal als ondersteuning geven.
 Materiaal met ingewikkelde lay-out en plaatjes.
 Complexe visuele schema’s. Wel: ‘Uitleg geven in woorden.

Vakken die problemen kunnen geven: 

Alle vakken: begrijpen van teksten, kern van verhaal, verwerken van informatie 

Wiskunde: meetkundig tekenen, rekensymbolen, formules en toepassingen ervan 

Zaakvakken: lezen van grafieken, tabellen, abstracte begrippen, zien te veel details 

Sport: samenspel, zwakke coördinatie grove motoriek 

Plast. opv.: fijne motorische vaardigheden 

Aardrijkskunde: kaartlezen, topografie

 

Download hier de volledige fiche.

 


 

Eureka Leuven een waaier van organisaties

    • Uitgebreide databank met artikels, praktische tips, praktijkvoorbeelden en recensies.
    • Agenda met informatieavonden, studiedagen, navormingen.
    • Gratis maandelijkse e-nieuwsbrief.
    • Film: Ik Heet niet Dom
  • Eureka ADIBib maakt leer- en werkboeken van het onderwijs digitaal beschikbaar  voor leerlingen met beperkingen in de schriftelijke communicatie.
  • Leesvoor.vlaanderen verdeelt GRATIS voorleessoftware Voor alle kinderen met een lees- en/of schrijfbeperkingOver ons

Eureka Onderwijs
Diestsesteenweg 722
3010 Kessel-Lo

Diagnostiek, inschrijvingenschool:
test@eurekaleuven.be
Vakantiecursussen:
boekhouding@eurekaleuven.be
Schoolwerking:
school@eurekaleuven.be

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Powered by CCV Shop